Skip to main content

IT – En del i affärsprocessen

IT – En del i affärsprocessen

Nu är Robert Kaplan och David Norton tillbaka igen. Kaplan och Norton, dessa tungviktare inom ekonomistyrning. Först ABC kalkyleringen och sen Balanced Scorecard. Båda teorierna har utvecklats till väl etablerade och tillämpade metoder. Balanced Scorecard har dessutom vunnit terräng även inom den offentliga sektorn där man sett möjligheten att mäta verksamheten i mer än rena […]

Konsult – Till nytta eller nöje

Konsult – Till nytta eller nöje

Kanske är det inte så konstigt att konsultrollen debatteras så flitigt i fackpressen just nu. En längre tids uppgång i konjunkturen har lett till fler IT projekt, större rörlighet på arbetsmarknaden. Detta i kombination med att många företag nu är inne i en ny översyn av sina affärssystem efter den stora vågen som sköljde över […]

Idrott är BIG BUSINESS

Idrott är BIG BUSINESS

Ibland är det skönt när man får sina egna åsikter bekräftade. Vet inte om det är något inre alter ego som kommer fram. Pontus Schulz tar i sin blogg upp det faktum att idrotten håller på att bolagiseras. Och jag är den första att skriva under på att den svenska idrotten är på väg att […]

Att förvara eller förädla medarbetare

Att förvara eller förädla medarbetare

I dagens Computer Sweden (080121) lyfts frågan om konsultlöner fram. De stora konsultjättarna tappar spetskompetensen. De riktigt vassa essen går till mindre konsultföretag eller startar eget. Konsultjättarna hävdar att en bra grundlön och liten rötlig del skapar laganda. På andra sidan står personerna med spetskompetens som är intellektuella nog att räkna ut att differensen mellan […]

Innovation, Disruptors, Rekonfiguration

Innovation, Disruptors, Rekonfiguration

Det pratas väldigt mycket om att svensk forskning inte omsätts i företagande som i sin tur genererar produkter och sysselsättning. Och det må vara sant, men jag nöjer mig inte med att bifalla skribenterna . Och framförallt vill jag inte beklaga att några miljarders forskning inte resulterat i ett nytt Asea eller ett nytt Astra. […]