Kategorier
Jag tänker högt...

Jämställdhet och föräldraledighet inom idrotten

Jag är för jämställdhet, men är oftast kritisk till den debatt som förs. Jag tycker att allt för många ser jämställdhet som ett numeriskt begrepp där det handlar om att lika många kvinnor som män skall få vara med. För mig är jämställdhet mer ett uttryck för att ge varje individ möjlighet att förverkliga sig och göra det han/hon vill utan att bli betraktad och bedömd utifrån sin könstillhörighet. För mig är inte det viktiga hur många kvinnliga byggare det finns eller hur många manliga sjuksköterskor man möter. För mig är det däremot viktigt att kvinnor som vill bli byggare ges samma möjlighet att bli det och att män som vill bli sjuksköterskor slipper debatten om fjollighet. Den debatten hör till sandlådan. Sen håller jag med dem som menar på att vi är för dåliga på att utnyttja jämställdhet och olikheter.

Malin Bayard har tillsammans med flera andra kvinnliga toppryttare i världseliten startat det “rosa upproret”. Ett upprop där man vill ge kvinnliga ryttare möjlighet att behålla sin ranking i upp till 13 månader i samband med en graviditet. En helt underbar tanke då det ger tjejerna en möjlighet att göra det som tjejer är så mycket bättre än oss män på, att vara gravida. Det är bara att erkänna, vi män är riktigt usla på att vara gravida. De kan dessutom göra det utan att riskera att vara hopplöst efter i rankinglistan när de kommer tillbaka.

Kategorier
IT & Affärsnytta

Först Apple, sen Microsoft

Jag lever själv i en Microsoft miljö. Kör XP på mina datorer och vårt företag (Permalogic) utvecklar system för Microsoft miljö med Microsoft verktyg.

Men det är intressant att se hur Apple bryter mark och Microsoft anammar koncept. Genom åren har vi sett hur ett antal Apple idéer fått fäste i Microsofts produkter.

Nu tar man ett steg till och likt Apple öppnar man egna butiker där det skall säljas datorer, föga förvånande konfigurerade med företagets egna program.

Microsoft öppnar egna datorbutiker, av Christer Berg

Kategorier
Organisation & Ledarskap

Det finns risker med att vara social på nätet

Jag har precis läst ett intressant blogginlägg av Christer Berg där han tar upp risken med att bli bedragen på de sociala sajterna.

Min första reflektion när jag såg rubriken var de är klart att det finns bedragare på Facebook.
Men i inlägget beskriver Christer även hur sociala sajter som här och nu används i professionella affärsrelationer används av bedragare. Han visar exempel från LinkedIn och Twitter.

Sluta inte vara social på nätet, men läs inlägget och reflektera över riskerna.

Sociala sajter guldgruva för bedragare, av Christer Berg.

Kategorier
Organisation & Ledarskap

Den digitala generationen… och vi andra

Som tidig 70-talist så befinner jag mig per definition mitt emellan den digitala generationen och resten av mänskligheten.

Det innebär att jag historiskt hamnar på den sidan som kommer att jämföras med:
Frederick Winslow Taylor, Taylorismens fader.
Tomas Edison, Glödlampans fader.
Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, Boktryckarkonstens fader.
Personer födda i mitten av 70-talet och framåt räknas per definition till den digitala generationen. Dessa definieras som personer som till stor del verkar och kommunicerar digital via internet, sms och andra digitala format. Eftersom jag själv ligger i gränslandet mellan detta paradigmskifte i sätt att förhålla sig till sig själv och sitt sätt att kommunicera tycker jag fenomenet är intressant. Det faktum att jag verkar inom IT området och därmed har lättare för att ta till mig nya digitala fenomen gör att jag ibland känner att jag lever ett liv som dubbelgångare.
En del av mig älskar att befinna sig i den digitala generationen. Att blogga, skicka e-mail och hitta lösningar där kommunikationen över Internet spelar en avgörande betydelse. En värld där merparten bedriv o nätverk och där tid, rum och geografi har en underordnad betydelse.

Den andra delen av mig gillar det traditionella i att kommunicera “in real life” där vi kan se, lukta, känna, höra nyanser etc. En värld där organisationsstrukturen fortfarande benämns i avdelning, enhet, division, hierarkisk, funktionell eller matris.

Det är inte utan att jag ibland tvekar på var gränsen för den digitala generationen egentligen går. I media sägs det ofta att personer som i dag är 35 år och yngre i större utsträckning lever sina liv digitalt och odlar relationer och identiteter i cyberspace. Spännande, men samtidigt lite skrämmande. Det är inte utan att det går att dra paralleller med religiösa sekter som helt tar avstånd från det samhälle vi lever i.

Per Joehns – Er filosof i gränslandet mellan det digitala och analoga

Kategorier
Organisation & Ledarskap

Ny lönemodell efterfrågas

Svenskt Näringsliv har låtit ett undersökningsföretag titta på hur vi svenskar ser på den lönemodell vi har.

Med tanke på uppdragsgivaren så ger det inte några bonusvinster till den som gissar på att resultatet pekar på att vi vill ha en ny lönemodell. Ut med centrala förhandlingar och in med individuella modeller där arbetstagaren och den enskilde för en dialog.

Och tittar man på studier av 80-talisterna så ligger detta helt i linje med vad som kan förväntas. Och jag tycker att det i grunden är sunt att jag som individ ska kunna ha en dialog med min uppdragsgivare om hur arbetet går och hur ersättningen skall regleras. Men det kräver mer av både individen och av organisationen. Som individ gäller det att bli säljare för sitt eget varumärke och som arbetsgivare gäller det att ge cheferna den kunskap som krävs för att föra lönesamtal.

Att detta påverkar HR processen är för mig i givet, men hur påverkas den? Och hur påverkas individen och de lönesättande cheferna. Nu är jag nyfiken på vad DU har för tankar kring detta

Kategorier
Jag tänker högt...

Tillbaka i hetluften…

Hej alla ni som eventuellt läser min blogg. Jag förstår om ni känner att innehållet börjar bli lite väl tunt. De senaste fyra månaderna kammar jag noll i antal inlägg. Ingen smickrande statistik för en kille som gillar att skriva. Framförallt när ordet är fritt.

Men det har varit mer än lovligt med aktiviteter i kalendern, Och någonstans så ska man även klämma in familjen, sömnen och alla de där som göromålen som måste göras i vardagen. Men egentligen tjänar det ingenting till att beklaga sig här. Jag har ju haft fullt upp med roliga och spännande projekt. Jag hoppas kunna öka antalet inlägg och därmed kunna delge er dels vad som pågår i mitt liv här och nu, dels lite filosofiska tankar kring olika intressanta ämnen.

Er pånyttfödde filosof i bloggsvängen!