Skip to main content

Elfte och tolfte budorden!

Elfte och tolfte budorden!

Var går gränsen mellan erfarenhet och insnöad? Vid en träff jag var på väcktes frågan kring hur verksamheten prioriteras. Vilka kriterier är det som styr och som är avgörande för vilka aktiviteter som skall prioriteras i organisationen? Svaret blev: – Vi har alltid gjort på det här viset och det har gått bra! Sällan är […]

Våga stiga av och gå vidare!

Våga stiga av och gå vidare!

Det finns en teori som går ut på att ledarskapet, och för den delen livet i stort, går i cykler. Som chef eller ordförande i en organisation så delas de första åren in faserna: År 1 – Du lär dig organisationen och din roll År 2 – Du genomför förändringar År 3 – Du skördar […]