Kategorier
Organisation & Ledarskap

En vis man har talat – Dagens citat

Östen Mäkitalo, Ericssons man bakom succén med NMT nätet utryckte följande vid årets kompetensgala:

“Fråga inte så mycket! Det är lättare att få förlåtelse än att få tillstånd.”

Kategorier
Organisation & Ledarskap

Internrekryerad chef bäst…

Ännu en av mina sanningar har nu kommit på pränt. I senaste numret av Tidningen Chef skriver man om en undersökning vid Karolinska institutet, Uppsala universitet och Centrum för folkhälsan. I denna undersökning har man kommit fram till att friska företag har en mycket högre grad av internt rekryterade chefer.
Jag har med en dåres envishet drivit denna linje i de organisationer jag varit verksam, men allt som ofta mötts av strutsar som snabbt stoppat ner huvudet i sanden eller som lilltjejen i Bullerbyn ställt sig mitt på gården, hållit för ögonen och trott att ingen ser dem.

Att rekrytera internt får individer att växa och ger företaget en möjlighet att ta tillvara på den erfarenhet som man varit med om att bekosta uppbyggnaden av. Dessutom så är startsträckan betydligt kortare och lönekraven lägre, vilket ökar på den ekonomiska aspekten av en internrekrytering. Sen behövs det friskt blod utifrån ibland, men kom då ihåg att kompisrekrytering allt som oftast leder till JA sägare och allt som oftast inte tillför så mycket friskt blod.

Puh…. det var skönt att få sagt….

För er som på ett lekfullt sätt vill närma er ämnet ledarskap så kan jag rekommendera boken Ledarksap enligt Puh (ni vet han björnen med distans till sig själv)

Kategorier
Organisation & Ledarskap

Ärvt chefskap ger lägre vinst

I en D-uppsats från Internationella Handelshögskolan i Jönköping konstateras att ärvt chefskap ger sämre vinst. För min del känns det skönt att ha fått vetenskapliga belägg för det jag länge trott.

Att vara chef innebär engagemang och en vilja som går ut över det vanliga. Ni som har följt min blogg har läst mitt tidigare inlägg om ideellt ledarskap och vilka drivkrafter som krävs för denna typ av ledarskap. Ett chefskap handlar om tvåsaker:

1.
Ledarrollen är en profession i sig själv. Dvs på samma sätt som du väljer att bli snickare kan du välja att bli ledare. Det krävs samma grad av yrkesskicklighet. Som snickare i byggandets ädla konst, som ledare i ledarskapets ädla konst.

2.
Förståelse för verksamheten. Här finns det två nivåer. Antingen brinner man för det verksamhetsområde man är verksam inom. Detta är det vanligaste bland personer som startar egna företag. Eller så är man ledare ut i fingerspetsen och en del i ledarskapet är att kunna leda och ta tillvara den kunskap som finns hos de individer som är specialister inom sina respektive områden.

Att ärva en befattning är det samma som att inte själv få välja hur man skall förverkliga sig själv. Titta bara i er omgivning och se hur många som har samma yrkesroll som sina föräldrar. Där har ni säkert svaret på hur många procent det är som skulle klara av att ärva chefskapet inom tex ett familjeföretag.

Kategorier
IT & Affärsnytta

HR System – En potential som inte nyttjas till fullo

I en undersökning som tidningen CIO Magazine gjort bland 400 små och medelstora företag anger 96 % av företagen att de använder sig av IT baserade ekonomisystem. Endast 55 % anger att använder ett personalsystem

Tänk vilken potential här finns. Min tolkning blir att 45 % av företagen inte inser vilken oerhörd resurs personalen är. Eller är det så att personal är något man med enkelhet kan hanterar utan stöd av It applikationer. Ja, det kan nog vara så i många fall. Framförallt lite mindre organisationer. Eller är det så att personal (HR) är mer abstrakt och svårare att katalogisera i en databas än vad transaktioner är i ett ekonomisystem?

Men graden av abstraktion bör, enligt min mening, i stället öka intresset för att använda ett modernt HR system. Inom all annan vetenskap så är IT applikationernas användning direkt proportionerligt med graden av abstraktion. Dvs ju mer avancerat och svåröverblickbart det är, ju större incitament att ta fram och nyttja IT system.

I undersökningen anger bara 26 % att de är nöjda med den funktionalitet som personalsystemen erbjuder, medan motsvarande siffra för ekonomisystem är hela 70 %.

Som verksam inom HR området inser jag att det med andra ord bara är till att kavla upp skjortarmarna och dels erbjuda bättre produkter, dels missionera för den potential det finns i nyttjandet av ett bra HR verktyg.