Skip to main content

Small business – Big business

Small business – Big business

Läser en artikel i det sista numret av affärsmagasinet att:ention som handlar om ungdomar i USA som har tagit mikroekonomin på allvar. att:ention (10/06) – Boom för gatusmarta stålar Dessa ungdomar är sanna entreprenörer som utifrån sin kunskap ser till att få in pengar. Många av dessa får säkert in mer pengar än vad en […]

Det ideella ledarskapet

Det ideella ledarskapet

Finns det ett ideellt ledarskap? Inom idrotten pratas det vitt och brett om ideella ledare. Efter att i 25 år varit verksam inom ungdomsidrotten, allt ifrån förening till förbundsstyrelse, så förstår jag begreppet ideell ledare utifrån definitionen att personer lägger ner tid och engagemang utan att få betalt. Och fenomenet med ideella ledare är unikt […]

Att få igång chefskarriären

Att få igång chefskarriären

I debattens hörs nu allt fler nödrop från företag och forskare som varnar för att chefsförsörjningen är hotad. Få känner sig kallade att anta utmaningen att bli chef. Förmodligen i vetskap om att chefskapet innebär en stor uppoffring i form av engagemang, arbetstid och en evig kamp med samvetet om det är familjen och arbetsgivare […]