Finns det ett ideellt ledarskap? Inom idrotten pratas det vitt och brett om ideella ledare. Efter att i 25 år varit verksam inom ungdomsidrotten, allt ifrån förening till förbundsstyrelse, så förstår jag begreppet ideell ledare utifrån definitionen att personer lägger ner tid och engagemang utan att få betalt. Och fenomenet med ideella ledare är unikt i Sverige och grunden till den verksamhet vi har i dag. Men allt eftersom idrotten kommersialiserats har jag funderat på vad ideellt ledarskap är.

Att lägga ner större delen av sin fritid och i regel få ta pengar ur sin egen ficka för att kunna hålla på håller inte som argument när tränare, spelare och funktionärer på lite högre nivå tjänar storkovan. Nej det finns något som driver dessa individer och som inte stavas pengar. Det kan handla om tillfredställelsen att se barn och ungdomar utvecklas till goda individer Det kan handla om att samla in pengar till behövande för att rensa sitt eget dåliga samvete. Det kan handla om att man vill betala tillbaka till klubben det man själv fått när man var aktiv. Eller så handlar det om att man utvecklas som individ. Jag tror att jag själv kan skriva under på de allra flesta av dessa punkter. För de kronor jag tjänat på mitt engagemang går inte att ställa i proportion till de kostnader jag haft. Men den resa jag fått vara med om har varit värd varenda krona. Att få vara ledare för ungdomar vid ett JSM, att få höra nationalsången vid en landskamp, eller möjligheten att påverka i förbundsstyrelsen som 25 åring är utvecklande. Men det som har känts allra bäst har varit de barn och ungdomar som man har kunna hjälpa en bit på vägen och kunnat ge trygghet och självförtroende. Alla barn som har haft sin ända lugna timme i veckan den timme jag haft dem på träningen. De har haft ett helvete i skolan, hemma och bland kompisarna. Det är då man förstår vad ideellt ledarskap är.

Men glöm begreppet ideellt ledarskap som ett ledarskap där man gör något utan att få något. För den dag då man som person inte känner utveckling och tillfredsställelse i de man gör då är det inte någon skillnad på mig och Svennis. Money talks…

En VD på ett företag kan du få att stanna ett år till om du dubblar lönen, men vad gör du med en ideell ledare som inte längre känner att man får något tillbaka?