Läser en artikel i det sista numret av affärsmagasinet att:ention som handlar om ungdomar i USA som har tagit mikroekonomin på allvar.

att:ention (10/06) – Boom för gatusmarta stålar

Dessa ungdomar är sanna entreprenörer som utifrån sin kunskap ser till att få in pengar. Många av dessa får säkert in mer pengar än vad en vanlig arbetare får. Jag undrar hur de förvaltar sina pengar? Är de lika slipade när de intjänade pengarna skall investeras, dvs har de möjlighet att bygga upp något långsiktigt? Eller är det en smart mikroekonomi för att hålla sig ovanför vattenytan och få mat för dagen?

Nyfiken blev och jag skulle vilja veta mer om mikroekonomins möjligheter!