I en undersökning som tidningen CIO Magazine gjort bland 400 små och medelstora företag anger 96 % av företagen att de använder sig av IT baserade ekonomisystem. Endast 55 % anger att använder ett personalsystem

Tänk vilken potential här finns. Min tolkning blir att 45 % av företagen inte inser vilken oerhörd resurs personalen är. Eller är det så att personal är något man med enkelhet kan hanterar utan stöd av It applikationer. Ja, det kan nog vara så i många fall. Framförallt lite mindre organisationer. Eller är det så att personal (HR) är mer abstrakt och svårare att katalogisera i en databas än vad transaktioner är i ett ekonomisystem?

Men graden av abstraktion bör, enligt min mening, i stället öka intresset för att använda ett modernt HR system. Inom all annan vetenskap så är IT applikationernas användning direkt proportionerligt med graden av abstraktion. Dvs ju mer avancerat och svåröverblickbart det är, ju större incitament att ta fram och nyttja IT system.

I undersökningen anger bara 26 % att de är nöjda med den funktionalitet som personalsystemen erbjuder, medan motsvarande siffra för ekonomisystem är hela 70 %.

Som verksam inom HR området inser jag att det med andra ord bara är till att kavla upp skjortarmarna och dels erbjuda bättre produkter, dels missionera för den potential det finns i nyttjandet av ett bra HR verktyg.