Man är inte sämre än att man kan förlåta. I mitt förra inlägg framförde jag en viss kritik mot Leif Edvinssons krönika i tidningen att:ention. Efter att ha läst Leifs krönika i nästa nummer av att:ention så är jag beredd att åter ta till mig Leifs goda tankar. I denna artikel lyfter han fram det faktum att vi allt oftare låter kritiskt tänkande innebära att vi i negativ ton försöker finna fel i stället för att kritiskt granska för att se vad vi skulle kunna använda denna idé eller produkt till.