I ett tidigare inlägg i somras skrev jag att det fanns anledning för mig att skriva lite mer frekvent då hösten kommer att innehålla en rad olika spännande projekt. Jag var då på väg mot en ny anställning, skulle börja plugga på distans etc.
Inte visst jag då att förändringen skulle komma än snabbare och bli än mer omfattande. I början av oktober blev jag kontaktad av en av mina tidigare kollegor. Detta samtal mynnade ut i att vi nu tillsammans håller på att bygga upp ett konsultföretag inom IT. En spännande resa som jag med all säkerhet kommer att få anledning att återkomma till.