Finns det någon rekryteringskonsult som skulle våga lägga fram en kandidat som inte har kompetens, studier och yrkeserfarenhet som ligger helt i linje med den aktuella tjänsten? Det vill säga en kandidat som har en intressant profil som innehåller baskraven kryddat med annan erfarenhet som skulle kunna tillföra organisationen en ny dimension. Jag vill inte kalla det magkänsla då det kan misstolkas som att man skulle göra ett urval baserat på vilda gissningar.

Nja… troligen inte.

Det finns flera faktorer som talar emot.

1. Om det skulle visa sig att kandidaten inte passar in vill man troligen kunna peka på att hen hade de kvalifikationer som sattes upp som kriterier i urvalsprocessen.

2. Rekryteringskonsulten kan omöjligt sätta sig in i de nyanser som företagskulturen innebär. Ni vet den där känslan där man känner att ett 1 000 bitarpussel faller på plats i ett ända svep. Där man tar hänsyn till nutid/dåtid, de olika delarna i en organisation, blivande kollegors personlighet etc…

3. Åldersfixering, etniskt ursprung och stereotypa bilder om att det är en man eller kvinna som är bäst lämpad för uppdraget.

Jag säger inte att det är fel att använda extern rekryteringshjälp. Men jag tror att många organisationer vinner på att själv äga rekryteringsprocessen. Jag tror att dessa organisationer vinner ännu mer när man väljer att se rekryteringen som en del i linjeorganisationens uppgift att se till att ha rätt resurser för att lösa sin uppgift och nå framtida mål. Om det sedan handlar om människor, maskiner, råvara eller något annat spelar ingen roll. Det viktiga är att utgå från den process som ska hanteras och använda den erfarenhet som finns i organisationen. Ett agilt tankesätt med självorganiserande team.