Det vi upplever som vårt privata universum är så mycket större i dag än förr. Det som i dag är min stora passion och levebröd var förr ännu otrampad mark. Då fanns varken begreppet HR eller IT. Lite märkligt då jag samtidig fascineras av historia… men visst har mänskligheten alltid försökt utveckla individer och hantera information. Så begreppen har ett historiskt arv medan formatet och benämningarna är nya.

Om jag tillåter mig att fantisera mig 100 – 150 år bakåt i tiden så hade jag jobbat på den lokala fabriken och haft som uppgift att se till att det fanns tillgång till dugliga mannar (kvinnorna arbetade fortfarande mestadels i hemmet). På vintern hade bygdens drängar och månskensbönder jobbat extra i fabriken. En win-win situation där jag kunde få tillgång till dugliga mannar och de kunde dryga ut inkomsten. Givetvis så var det inte tal om några avtalade arbetstider utan det blev timme för timme när där fanns att göra på fabriken.
I rollen som dåtidens ”HR-konsult” hade min uppgift varit att avskeda de som inte jobbade tillräckligt hårt, min gåspenna och några lösblad fick fungera som HR-Systemet och delegationsordningen var enkel… Fabrikschefens ord var lag. Competence Management stavades “muskelkraft”, sunt bondförnuft och reglerades av ritualerna inom skrået.

 

Mitt privata universum är så mycket större än vad det skulle varit om jag levt för si så där 100 år sedan. I dag nås jag dagligen av influenser via sociala medier och min verklighet tänjs och blir hela tiden större och mer utbredd. Detta blogginlägg skrivs på min smartphone samtidigt som jag är ute och tar en kvällspromenad, eller egentid som det nu heter. Undras förresten om min farmor kunde stava till det ordet när hon var 41 år? Mitt anteckningsblock har ersatts av HR-System i något som förr bara erbjöd regn och skugga, dvs molnet. Förr kom nya influenser från de ”större orterna” några mil bort eller via handelsresande. I dag plingar det till i mobilen och jag kan läsa att CatalystOne i Oslo delger sina erfarenheter kring medarbetarsamtalets betydelse för att engagera medarbetaren i sin utveckling och sin uppgift att bidra till affärsmännen nås. Nästa pling förkunnar att SuccessFactors kör ett webinair om OnBoarding. Allt i ett rasande tempo där geografisk närvaro inte har någon betydelse. En fantastisk möjlighet.

 

Var det då bättre förr eller är det bättre nu? Jag svarar med ett diplomatiskt ”det beror på”. Givetvis är jag fascinerad av den teknik vi i dag har och som ger oss så många fler dimensioner. Jag tror på filosofin att se individen och att skapa förutsättningar för individen att utvecklas parallellt med att hen bidrar till affärsnyttan.
Men samtidigt finns det något som lockar i det förflutna och som är svårare att uppnå i dag. Känslan av att känna var de yttre ramarna av ens universum finns. Att ha vetskapen om att det är inom den här sfären jag ska leva och verka. En verklighet där jag kan se upp till läromästaren och inse att när jag uppnått mästarens nivå inom mitt skrå så är det bara detaljerna kvar att finslipa på. Jag blir inte fullärd, men jag har kontakt med min yttre del av sfären. Med det informationsflöde och de influenser vi har i dag så omkullkastas min verklighet vart och vartannat år när nya tekniker, metoder och system ser marknadens morgonljus glimma i horisonten. Det som i går kändes som en självklarhet är i dag passé. Kanske är detta ett tecken på att jag inte längre är 20 år. Jag inser att varje förändring som ser dagens ljus inte kommer att omkullkasta allt som redan presenterats. När nyhetens behag lagt sig, när journalisterna skrivit av sig och när alla gurus sålt sina böcker och sina slutsålda seminarier kommer denna nya världsomvälvande teknik/metod/system att vävas samman med de historiska upptäckterna. En ny metod kommer att se dagens ljus och slåss om företagens och individernas surt förvärvade slantar. På samma sätt som vilken kvacksalvare som helst i historieböckerna.

Som sagt ”det beror på”… bär alltid två glasögon i ett snöre runt halsen.

  • Nyfikenhetens – Som blickar framåt och som hela tiden är beredd att testa nya möjligheter
  • Reflektionens – Som gör dig trygg och utgår ifrån det du redan har med dig i erfarenhetsbanken. Det paret som ger dig möjlighet att sätta nya upptäckter i ett mer nyanserat perspektiv.

Per Joehns –  Er filosofiske vän i universum