Kategorier
Jag tänker högt...

Online

Ännu en milstolpe i företagets historia har passerats, vi är ONLINE från kontoret.

Det är fantastiskt vad beroende man är av åtkomsten till Internet. I snart en månad har vi arbetat hemifrån fastän kontoret har stått till vårt förfogande, vi har nämligen varit offline.
Men nu har Telia gjort sitt och vi ha kontakt med omvärlden.

Kategorier
Organisation & Ledarskap

Struts eller nyfiken

Okej, lite filosofiska reflektioner kanske ändå skulle vara på sin plats.

Att gå från att vara anställd till att vara sin egen innebär att för omgivningen berätta att min verklighet/vardag nu ser annorlunda ut. Inte för att jag som person förändras utan för att ansvaret och förhållningssättet till det dagliga arbetet förändras. Borta är möjligheten att säga “Det får Kalle ta hand om, det är hans bord”. Men denna förändring är såväl kalkylerad, som medvetengjord och önskad.
Det som har varit än mer intressant är att följa hur omgivningens reaktioner har skiftat. Den allra vanligaste reflektionen katalogiserar jag i gruppen NYFIKNA. De är de personer som har sagt GRATTIS och sedan vilja veta allt om vad vi ska göra, hur vi ska göra, var vi ska göra, vad vi känner…

I den andra gruppen, STRUTSARNA, har jag mött personer som likt strutsen stoppat huvudet i sanden och undvikt att behöva konfronteras med det faktum att jag nu befinner mig i en annan roll. Men vad beror det på? Är det osäkerhet, villrådighet, avundsjuka eller bryr man sig helt enkelt inte?

Det skulle vara roligt om du som läsare av bloggen skulle vilja reflektera över detta. Klicka på Kommentarer nedan hjälp mig filosofera i detta ämne.

Kategorier
Jag tänker högt...

Så mycket, så roligt

Mina mer filosofiska inlägg har för stunden tagit en Time Out, för att nu använda ett gammalt beprövat citat från en Toblerone sugen minister som numera är partiledare.

Troligtvis beror denna ofrivilliga time out på att merparten av dygnet 24 timmar används till att starta upp företaget. Så mycket jobb, så roligt. Jag det är så det känns. Äntligen får jag lov att ta tag i alla de där organisatoriska göromålen som tidigare inte hamnat på mitt skrivbord. I nuläget är det mer administrativa rutiner, men jag hoppas och tror att det framgent även kommer att finns utrymme för ett mer strategiskt fokus.

Kategorier
Jag tänker högt...

Permalogic AB

Så var det då äntligen klart.
Företaget är registrerat och vi kommer att heta Permalogic AB.
Nu drar det administrativa arbetet igång med att få allting på plats. Samtidigt så ska det vardagliga arbetet fortgå så obehindrat som möjligt. Kan det bli mer spännande och inspirerande?

Återkommer med mer information, förhoppningsvis är ni intresserade av att besöka vår hemsida när den är up & running!