Når Nøkkelpersoner Slutter

Tipsar er om att läsa och reflektera kring ett blogginlägg av Ingrid Landsnes som beskriver och belyser varför det är viktigt att ha en plan för ersättare till nyckelpersoner. Och det är viktigt att betona att nyckelpersoner inte alltid är top management utan oftast personer längre ner i organisationen med ibland ovärderlig kunskap kring processer, kunder… I företag/organisationer är det ofta en självklarhet att tänka långsiktigt och säkerhetsmässigt vad gäller produktionsapparaten. Man underhåller maskiner, investerar i nya maskiner, underhåller kundregister, har reservkraftverk i fall strömmen inte fungerar och så vidare. Men det är inte lika självklart att tänka på samma sätt kring människorna i organisationen.

 

Men jag tror att detta är något som kommer att bli allt viktigare och bli allt vanligare. Allt fler organisationer har nu åter fått upp intresset för att hantera kompetensförsörjningen genom att systematisera och skaffa bra it-stöd. Man har kompetenplaner för sin aanställda etc. Jag tror att ett naturligt steg blir att ställa sig frågan.. .”vem sitter på avbytarbänken” och är beredd att hoppa in om någon av spelarna skadar sig.