Medmänsklighet i näringslivet

Medmänsklighet i näringslivet!

Många av oss går i en verklighetsuppfattning som är fokuserad på vad jag ska uppnå, vad som är mitt nästa steg i livet/karriären, vad står på agendan i morgon och vi har ett förhållningssätt där målet är viktigare än resan.

När vi lyfter blicken och ser situationen/livet några meter upp ser vi att det finns en omgivning. Några meter till och vi ser att våra jobb/liv är en del av ett sammanhang. Ett sammanhang där du kan välja att följa alla de normer, krav och “rätta vägen” som din omgivning definierar. Det innebär att affärer, karriärer och relationer byggs upp av en strävan kring en social norm som bygger på vad vi tror andra förväntar sig av oss. Men vi har ett val att istället välja vägen där vi agerar utifrån vad vi själva vill/känner och hur vi innerst inne vill bli ihågkomna när det är dags att göra livets bokslut.

Har vi modet att välja den andra vägen innebär det att vi har ett medmänskligt förhållningssätt som innebär att yrkesrollen till väldigt liten del handlar om processer, realkapital och resultat. Det handlar om möten med människor, inget annat…

Idiot hör jag någon utbrista! Men reflektera och tänk efter en stund. Vem sätter din lön, vem undertecknar avslutet som leder till affären, vem är det som öppnar dörren när elektrikern kommer hem, vem är det som sitter bredvid dig i matsalen, vem är det?

Svaret är enkelt, det är en människa. Genom att lära känna oss själva som den människa vi är och vår omgivning som de medmänniskor de är kan vi se både det yrkesmässiga och det privata perspektivet av våra liv på ett helt annat sätt.

Givetvis skulle jag här kunna räkna upp vilka positiva ekonomiska konsekvenser detta leder till. Allt för att sälja in konceptet, tänker ni! Men om ni tänker så har jag misslyckats med att väcka era tankar. Genom ett mer medmänskligt förhållningssätt kommer vi att förstå varandra bättre, skapa bättre möten, ärligare relationer och JA, det leder troligtvis till bättre affärer i slutänden.