Jag tillhör inte de flitigaste användarna av Facebook direkt. Men det är ett roligt sätt att se om ens nuvarande och tidigare kompisar lever. Även om jag personligen föredrar LinkedIn. Och anledningen till det är att LinkedIn har en professionellare och seriösare inriktning.

Jag tillhör kategorin som gärna skulle vilja förmedla enbart positiva nyheter och infallsvinklar. Jag drömmer om att vara en riktig Hissare, men i dag ska jag i stället ta på mig rollen som Dissare.

Det är dags att dissa begreppet Quiz. För er som är lyckligt ovetande så är det ett fenomen, vad jag vet mestadels förekommande på Facebook, där personen genom att svara på frågor får reda på
•· vilken glass man är
•· vilket yrke man är
•· hur man kommer att dö
•· vilken bil man är
•· vilken sport man är
•· vilken politiker man är
•· vilken artist man är
•· vilket klädesplagg man är
•· …

Ja ni ser ju själv vikten av att få svar på ovanstående frågor J. Om riksbankschefen undrar var inflationen tagit vägen nu när vi närmar oss deflation så vet jag svaret. Inflationen ligger i antalet Quizar på Facebook.

Jag väljer därför att dissa Quizar.

Håller ni med mig?

Per Joehns – Er filosofiske vän på nätet som har för mycket annat att göra för att ha tid att ta reda på vilken glass jag är.