nyckel_150En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.

Talent Management står på allt fler företagsledningars agendor. Allt fler får upp ögonen för att själv stå vid rodret när det gäller att attrahera, utveckla, behålla och avveckla sin personal. Efter ett decennium där rekryterings- och bemanningsföretag varit offensiva och tagit marknadsandelar har vi även fått uppleva hur allt fler företag därmed överlåtit rodret åt någon annan. Ni som har följt mina inlägg vet att jag anser att det är okej att använda denna typ av ”konsulthjälp” men att ni som företag/organisation själva måste äga processen.

I Computer Sweden (131219) läser jag om konsultföretaget Netlight Consulting som föredömligt tar ansvar för sin rekryteringsprocess. Deras utmaning var att rekrytera fler kvinnliga IT-konsulter. En utmaning som IT-sektorn länge ansett nödvändig för att kunna överleva och utvecklas. Netlights lösning blev att skapa egna nätverk där man kommer i kontakt med potentiella kandidater samtidigt som man bidrar till att skapa en arena där kvinnliga konsulter inom IT kan nätverka.

HR är affärskritiskt för många företag. Det innebär att HR måsta agera med samma kvalitetstänkt som övriga delar av organisationen. Det innebär att vissa delar läggs ut när det anses rätt utifrån ett ekonomiskt eller kompetensmässigt perspektiv. MEN det är viktigt att frågorna VAD och VARFÖR besvaras och hanteras av den egna organisationen för att de outsourcade processerna ska samverka med de affärsmål företaget har. Är personalen avgörande för organisationens resultat ska den egna organisationen sitta vid rodret.