En sak man fick lära sig på högskolan var att paradigmskiften var stora saker som inte sker allt för ofta. Men när de sker så förändrar de verkligen vardagen för de som berörs.

Cloud Computing, eller molntjänster som det benämns på svenska, är definitivt på väg att bli ett paradigmskifte.

Cloud computing innebär att programvara och it-tjänster utvecklas och installeras i en central driftsmiljö. Inget nytt under solen egentligen. Det är många år sedan vi slutade att installera alla program på varje enskild PC, i alla fall inom lite större organisationer. Visst är det så att merparten av all programvara körs på enskilda datorer, men allt mer körs i centrala Citrix lösningar, eller i liknande system. Redan i IT-stormen kring millennieskiftet så fick vi lära oss att bankärenden sköts enklast via internet, aktier köper vi hos nätmäklaren, projekthantering utförs på projektplatsen.se etc.
Men Cloud Computing innebär så mycket mer. Dels handlar det om att driftsmiljön inte återfinns hos det enskilda företaget utan läggs i stora världsomspännande driftsmiljöer där aktörerna heter Google, Microsoft, Amazon, IBM etc. Dels handlar det om utvecklingsmiljöer där tjänsten för att hantera säkerhet, databastjänster, inloggning och integration ligger inbyggt i tjänsten istället för att varje leverantör skall bygga sina egna rutiner kring detta.

Min första reflektion kring Cloud Computing var återhållsam och med en lite touch av “ännu ett modebegrepp i mängden” men jag tror att det är en metod som är här för att stanna. Och den kommer med all sannolikhet att rita om kartan för de företag som i dag livnär sig på att sälja it-tjänster.

På Permalogic kommer vi att följa utvecklingen och se vad molnet har att erbjuda.