Svenskt Näringsliv har låtit ett undersökningsföretag titta på hur vi svenskar ser på den lönemodell vi har.

Med tanke på uppdragsgivaren så ger det inte några bonusvinster till den som gissar på att resultatet pekar på att vi vill ha en ny lönemodell. Ut med centrala förhandlingar och in med individuella modeller där arbetstagaren och den enskilde för en dialog.

Och tittar man på studier av 80-talisterna så ligger detta helt i linje med vad som kan förväntas. Och jag tycker att det i grunden är sunt att jag som individ ska kunna ha en dialog med min uppdragsgivare om hur arbetet går och hur ersättningen skall regleras. Men det kräver mer av både individen och av organisationen. Som individ gäller det att bli säljare för sitt eget varumärke och som arbetsgivare gäller det att ge cheferna den kunskap som krävs för att föra lönesamtal.

Att detta påverkar HR processen är för mig i givet, men hur påverkas den? Och hur påverkas individen och de lönesättande cheferna. Nu är jag nyfiken på vad DU har för tankar kring detta