… det måste vara två sidor av den tillrättalagda sanningens mynt!