Nu har Veckans Affärer presenterat en ny lista med 101 SUPERTALANGER.

En imponerande lista med många personer som verkligen har presterat något. Eller… ???

Givetvis är det fantastiska individer som har något som innebär att de gör avtryck i debatten.
Men… vilken betydelse har de egentligen fär att lyfta sin organisation?

Är det så att en eller ett par personer på toppen i en organisation kan göra skillnad?
Frågan har aktualiserats i och med debatten om löner och bonus inom top management.

Men jag vill släppa debatten om pengar. Den frågan är till viss del irrelevant och handlar mer om girighet än om resultat. För handen på hjärtat, hur ofta är det organisationens resultat som avgör ledarnas bonus? Och följdfrågan blir således, hur ofta har personen verkligen haft betydelse för resultatet.?

Givetvis gör dessa personer en rejäl uppoffring och är värda en rejäl kompensation för detta med tanke på att familjen blir en sekundär prioritering och de krävs 100 % fokusering 24/7.

Men om man bortser från denna delen så känner jag att jag verkligen skulle vilja fördjupa mig i frågan kring vilken betydelse en enskild individ har för organisationens resultat. Är han/hon unik eller bara en roll som många egentligen skulle kunna iträda sig utan att ha unika egenskaper. Är det en roll denna individen spelar som innebär en viss form av auktoritet och karaktär som är mer knuten till rollen än till individen. Precis som att det finns några stycken skådespelare som har gestaltat James Bond genom åren och bara det faktum att karaktären är just James Bond innebär att de höjs upp ett antal pinnhål på statustrappan?

Vad tycker ni?

Er filosof i managementdebatten!