Jag lever själv i en Microsoft miljö. Kör XP på mina datorer och vårt företag (Permalogic) utvecklar system för Microsoft miljö med Microsoft verktyg.

Men det är intressant att se hur Apple bryter mark och Microsoft anammar koncept. Genom åren har vi sett hur ett antal Apple idéer fått fäste i Microsofts produkter.

Nu tar man ett steg till och likt Apple öppnar man egna butiker där det skall säljas datorer, föga förvånande konfigurerade med företagets egna program.

Microsoft öppnar egna datorbutiker, av Christer Berg