Jag är för jämställdhet, men är oftast kritisk till den debatt som förs. Jag tycker att allt för många ser jämställdhet som ett numeriskt begrepp där det handlar om att lika många kvinnor som män skall få vara med. För mig är jämställdhet mer ett uttryck för att ge varje individ möjlighet att förverkliga sig och göra det han/hon vill utan att bli betraktad och bedömd utifrån sin könstillhörighet. För mig är inte det viktiga hur många kvinnliga byggare det finns eller hur många manliga sjuksköterskor man möter. För mig är det däremot viktigt att kvinnor som vill bli byggare ges samma möjlighet att bli det och att män som vill bli sjuksköterskor slipper debatten om fjollighet. Den debatten hör till sandlådan. Sen håller jag med dem som menar på att vi är för dåliga på att utnyttja jämställdhet och olikheter.

Malin Bayard har tillsammans med flera andra kvinnliga toppryttare i världseliten startat det “rosa upproret”. Ett upprop där man vill ge kvinnliga ryttare möjlighet att behålla sin ranking i upp till 13 månader i samband med en graviditet. En helt underbar tanke då det ger tjejerna en möjlighet att göra det som tjejer är så mycket bättre än oss män på, att vara gravida. Det är bara att erkänna, vi män är riktigt usla på att vara gravida. De kan dessutom göra det utan att riskera att vara hopplöst efter i rankinglistan när de kommer tillbaka.