Nu är Robert Kaplan och David Norton tillbaka igen.
Kaplan och Norton, dessa tungviktare inom ekonomistyrning. Först ABC kalkyleringen och sen Balanced Scorecard. Båda teorierna har utvecklats till väl etablerade och tillämpade metoder. Balanced Scorecard har dessutom vunnit terräng även inom den offentliga sektorn där man sett möjligheten att mäta verksamheten i mer än rena ekonomiska termer. Leif Edvinsson har förresten en intressant utveckling kring just ekonomistyrning i offentlig verksamhet. Teorierna redovisar han i sin bok om det intellektuella kapitalet. Mycket läsvärd.

Kaplan och Norton släpper i dagarna sin nya bok, The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. I fredagens nr av Computer Sweden finns ett intressant reportage om boken och dess teorier. Den handlar om hur företag kan bli bättre på att länka samman strategier med den dagliga verksamheten. En bok som jag bara måste köpa och läsa så fort tid medges. Jag lovar att återkomma med en recension och mina personliga reflektioner.

Boken är extra intressant för mig, och många med mig, som befinner sig i IT-värden. För visst får vi höra hur svårt IT har förstå att man måste släppa fokuseringen på tekniken som företeelse och istället fokusera på hur IT kan bidra till att utveckla och förädla företagets huvudprocesser.

Jag återkommer i frågan, jag lovar…