Kanske är det inte så konstigt att konsultrollen debatteras så flitigt i fackpressen just nu. En längre tids uppgång i konjunkturen har lett till fler IT projekt, större rörlighet på arbetsmarknaden. Detta i kombination med att många företag nu är inne i en ny översyn av sina affärssystem efter den stora vågen som sköljde över oss vid millenniumskiftet.
I fredagens nr av Computer Sweden sätter Magnus Prenkert och Fredrik Silfver ord på det vi alla nog egentligen känner.

Det är skillnad på konsult och konsult. Magnus och Fredrik väljer att benämna det som resurskonsulter och kunskapskonsulter. För mig är resurskonsulter ett begrepp som kom i och med bemanningsföretagens intåg på den svenska arbetsmarknaden. Tyvärr så har nog Nisse på Manpower gjort att begreppet konsult används för att benämna inhyrd arbetskraft istället för att benämna personer som tillfälligt eller under en längre tid tillför kompetens och nya perspektiv till de olika delarna i verksamhetsprocessen. Om det sedan handlar om en teknisk konsult som hjälper till att utveckla en ny produktionslina eller om det handlar om en kostymbeklädd snubbe med titeln managementkonsult på visitkortet spelar mindre roll.

Läs Magnus och Fredriks debattinlägg.

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.141953