Jag måste bara säga några ord om Kvidingeprofilen. Det är ett EU leader projekt där samverkande förening i Kvidinge har inlett en förstudie för at undersöka möjligheten till en vandringsled genom byn där kultur, natur, historia och upplevelser skall ge fler anledning att besöka Kvidinge.

Det finns så mycket kultur och historia i bygden som är värd att lyftas fram. Förra året så aktualiserades detta i och med vårt 200-års jubileum av kronprins Carl-August död vid Kvidinge hed. Den sista monarken innan familjen Bernadotte klev in på scenen.

Då jag, som ni vet, har ett brinnande intresse för organisations och ledarskapsfrågor så ska det bli spännande att följa projektet. Inte bara utifrån projektets mål, utan även för att se hur flera olika organisationer med skilda inriktningar och egna dagordningar kan samverka i ett gemensamt projekt. Jag är helt övertygad om att vi medverkande organisationer kommer att knyta band som kommer att skapa framtida synergier.

Jag lovar att återkomma med fler reflektioner kring detta framöver.