“Vi lever mellan två tjuvar – ånger från gårdagen och rädsla för morgondagen”

Benjamin Disraeli, Premiärminister i Storbritannien (1800-talet).